هلدینگ و سرمایه گذاری باختر

اولین مجری کامل خط تولید ملات خشک آماده در ایران