نوار تنظیم پاکت

دسته: محصولات
بازدید: 1963

Aligment Belt1

کارایی و مشخصات دستگاه :

نوار تنظیم پاکت جهت تنظیم پاکت و در مرکز قرار دادن آن روی نوارهای انتقال استفاده میشود.
- تنظیم موقعیت پاکت توسط دیواره های قابل تنظیم انجام میگیرد.
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع
- استیل بودن جنس دیواره های تنظیم پکت