میکسر پن

دسته: محصولات
بازدید: 2008

کارایی و مشخصات دستگاه :

به منظور اختلاط مواد از انواع میکسر ها  استفاده میگردد.
 

mixer

 میکسر از نوع پن