بالابر (الواتور)

دسته: محصولات
بازدید: 4753

این دستگاه با داشتن قشقکهاییکه بسته به ظرفیت و نوع مواد بر روی زنجیر یا تسمه برزنتی متصل است میتواند مواد را به صورت عمودی از سطح "الف" به سطح "ب" برساند.کاربرد ساده و بدون مشکل را میتوان از مزایای این نوع انتقال دهنده دانست.

الواتور بالابر