آدرس:
کارخانه :
همدان-شهرک صنعتی بوعلی-بلوار سوم-خیابان سی و سوم- پلاک 217


info@bnh-co.com

تلفن: 34383785 (81) 98+

فکس: 34383530 (81) 98+

http://www.bnh.com

سایر اطلاعات:
 
مدیر عامل-علی نوروزی : 09181113014   
مدیر فنی-مهدی نوروزی : 09188114020