بارگیرخانه کارخانه آهک فیروزکوه

بازدید: 1445

بارگیرخانه خط 2 کارخانه اهک فیروزکوه

راه اندازی یک دستگاه روتاری پکر 8 شیره

 

Alborz ahak

made with love from Joomla.it