بارگیرخانه کارخانه سیمان بوکان

بازدید: 1286

بارگیرخانه سیمان کرمان

راه اندازی یک دستگاه روتاری پکر 8 شیره

 

Kerman

made with love from Joomla.it